blitznews.pl

AK Virtus - Kompleksowe usługi księgowości

Księga Przychodów i Rozchodów to ewidencja, która pokazuje przedsiębiorcy przychody i rozchody jego firmy. Na jej na podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Jest to księgowość prowadzona przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i osoby fizyczne, które za ubiegły rok obrotowy nie osiągnęły przychodów wyższych niż 1.200.000 euro netto. Na stronie internetowej— http://www.akvirtus.com.pl/kpir można znaleźć niezbędne informacje mówiące o możliwości nawiązania współpracy z biurem AK Virtus, które rzetelnie poprowadzi księgi Twojego przedsiębiorstwa. Firma może zaoferować swoim wspólnikom: sprawdzanie dokumentów w kierunku formalnym i rachunkowym, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, doradztwo księgowe, reprezentacje klienta podczas kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy, ZUS i wiele innych.A&K Virtus
Pustola 36
01-107 Warszawa