blitznews.pl

11 wpis

20 wpis

1 wpis

Kategorie

Poradnia odwykowa

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy poradni leczenia uzależnień w Krakowie, skontaktuj się z Małopolskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Zajmuje się on od ponad 20 lat pomaganiem osobom mającym problem z alkoholem, narkotykami, lekami oraz hazardem. Dzięki uzyskanemu wsparciu oraz indywidualnej lub grupowej terapii będą one mogły powrócić do samodzielnego życia i nauczą się na nowo funkcjonować w społeczeństwie. Poradnia zajmuje się także prowadzeniem działań profilaktycznych w temacie uzależnień. Więcej informacji jest na stronie http://powrotzu.eu/.Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Bobrowskiego 10
31-552 Kraków
tel. 784 710 162